www.konyaaltikoleji.com, konyaaltı koleji, KONYAALTI KOLEJİ, sevgi, bilgi, güven, eğitim, öğretim, akıllı tahtalar, ilköğretim, Lise, ilköğretim ve lise başarı artırma projesi, meb, antalya meb, ders programları, özel eğitim, eğitim, antalya kolejleri, kolej, konyaaltı kolej, derslerde başarı, ders çalışma metodları, oks , Antalya ,ANTALYA,döviz kurları, onemli linkler ,Antalya, türkiye, turkey
Site Haritası
Basında Biz
Online Kayıt
Projelerimiz
Üyeliklerimiz
Okul Dergileri
Okul Yönetimi
Kayıt İşlemleri
Yemek Listesi
Ek Bina Projesi
Eğitim Kadrosu
Tanıtım Dosyası
Çalışma Takvimi
Rehberlik Servisi
Ders Programları
E-DOY Çalışmaları
Görüşme Saatleri
Sınav ve Uygulamalar
Kurul ve Komisyonlar
Veli Toplantı Tarihleri
Toplam Ziyaretçi
172236
Online :2
Bugün :2
 
İLKÖĞRETİM HAKKINDA
 

Bire bir eğitim hedeflenerek Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda çağdaş, yaratıcı, ezberden uzak, bireylerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik, beyin uyumlu öğretimin sergilendiği, düşünce ve bilgi birikimine önem veren bir eğitim anlayışına sahip okulumuzda insana yapılan yatırımın bırakılabilecek en önemli miras olduğuna inanıyoruz.

Okulumuzda saat 09:00- 17:00 arası akademik programımız ve haftada programa artı olarak 5 saat uyguladığımız hızlı etkin okuma ve Türkçe dil etkinlikleri ile birlikte haftada 45 saat eğitim-öğretim verilmektedir. 205 kontenjanlı okulumuzda sınıflarımız 24 kişiden oluşmaktadır. Konyaaltı Koleji olarak şeffaf bir eğitim sergilemeyi misyon edindiğimiz üzere okulda işlenen üniteler ve konular ve evlere ödev olarak verilen görevler internet sitemizde Ödev Çizelgesi bölümünde yayınlanmakta, bu sayede

velinin de öğrencinin okulda yaptığı çalışmalarla ile ilgili bilgilenmesi sağlanmaktadır. Bununla beraber akıllı tahtalarda oluşturulan ders video kayıtları da bu bölümde yer almakta ve öğrencilerin derslik ortamında geliştirilen kazanımlar ile ilgili bu video kayıtlarını evlerde izlemeleri sağlanmaktadır.
İlkokul ve ortaokulumuzda öğrencilerin kazanım eksikleri sene başlangıcı, ekim ayı içerisinde üyesi olduğumuz öğrenci izleme sistemleri rehberliğinde değerlendirilmekte ve alınan geri dönütler doğrultusunda öğrencilerimizin kazanım eksikleri ofis programı olarak adlandırdığımız çalışma sistemi ile giderilmektedir.
İNTERAKTİF TAHTALARLA HER SINIFTA ETKİLEŞİMLİ BEYİN UYUMLU ÖĞRETİM

Konyaaltı koleji Özel Müzeyyen Çelebioğlu İlköğretim okulu olarak dünyadaki sayılı teknolojik okullardan biri olmakla birlikte 2008 yılından bu yana anasınıfından itibaren tüm sınıflarımız bilgi çağının en üst düzey eğitim-öğretim sistemi olan interaktif tahta, bilgisayar, projeksiyon ve ses sistemleri ile düzenlenmiş olup, çağın gereksinimi olan beyin uyumlu öğrenmeyi gerçekleştirecek sınıf içi laboratuar sistemine sahip bulunmaktadır. Bu sayede interaktif olarak adlandırılan etkileşimli eğitim her derslikte uygulanmaktadır.İlköğretim 1.ve 2.kademede temel derslerde Milli Eğitim Bakanlığımızın geliştirdiği elektronik kitaplar ve uygulayıcısı olduğumuz TTNET Vitamin programı, yabancı dil öğreniminde ise İngilizce ve Almanca dersleri için Avrupa Ortak Dil Çerçevesi dahilinde özel geliştirilmiş olan interaktif yazılımlar kullanılarak, öğrencinin bilgiyi anlık teoriden pratiğe dökmesi sağlanmakta ve aktif öğrenme sergilenmektedir. Öğrencilerin sadece anlamsal belleklerine değil, görsel ve işitsel, olaysal, mekansal vb. diğer tüm bellek çeşitlerine de bilgiyi kaydetme imkanı

tanıyan bu sistem öğrencilerin hafızalarına yardımcı ipuçları sunarak öğrencilerimizin bilgiyi geri çağırma süreçlerini güçlendirmektedir.Kullanılan interaktif programlar aracılığıyla sınıfta her düzey öğrenci için kazanıma uygun etkinlik örneği işlenmekte ve bilgi hayatla ilişkilendirilmektedir. Bu sayede öğrenciler bilgiyi ezberlemekten ziyade sorgulamakta ve müfredatta belirtilen üst düzey düşünme süreçlerini geliştirmektedir.

İnteraktif tahtada uygulanan ders anlatımında öğretmenin gerek gördüğü bölümler video dosyası olarak kaydedilip, internet sitemizde ödev çizelgesi bölümüne gönderilip, öğrencilerin ders tekrarı ihtiyacı duydukları konuları video dosyası olarak evde izleme imkanı sunulmaktadır.
Yüksek hızda kablosuz internet erişimine sahip bulunan okulumuzda her sınıfta interaktif tahta üzerinden internete bağlanılabilmektedir. Sınıflarda bilgi erişimi ve paylaşımı sınırsız düzeyde olup, öğrencilerin araştırmacı sorgulayıcı yönleri her ders bazında geliştirilmektedir.

 
CİTO TÜRKİYE ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ(ÖİS)

Eğitim sürecinde her öğrencinin gelişiminde farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı veli, olarak hepimiz, çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek isteriz. Çocuklarımızı başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve eğer varsa başarısız oldukları alanlarda gereken önlemleri almak sorumluluklarımızdan birisidir. Öğrenci İzleme Sistemi(ÖİS), çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek onları başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve başarısız oldukları alanlarda da gerekli önlemleri almamızı sağlayacak veriler ve öneriler ortayakoymaktadır.

ÖİS, her öğrencinin gelişimsel farklılıklarının olacağı, bu farklılıkların ortaya çıkarılarak her öğrencinin hedeflenen düzeylerde başarılı olması için gerekli destek hizmetlerinin sağlanabileceği düşüncesinden yola çıkarak hazırlanmış, öğrencileri okul yılları boyunca akademik, sosyal ve duyuşsal anlamda izleyen bir ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğrencilerin akademik, sosyal ve duyuşsal becerileri süreç içerisinde izlenmekte ve bu becerilere yönelik gelişimiyle ilgili sonuçlar öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okullara iletilmektedir. Ülke çapında elde edilen bilimsel bulgulardan hareketle, eğitimin niteliğini arttırmak için eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği, Cito Türkiye tarafından düzenlenen konferans, seminer, işlik çalışması gibi farklı platformlarda ve yayımlanan Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisinde öğretmen, yönetici ve velilerle paylaşılmaktadır.

Uygulamalar ve Raporlar

Uygulamalar
Bilişsel Gelişim (BG) uygulaması, ÖİS'in bir modülü olarak 5-7 yaş arası öğrencilere (48-84 ay aralığı) yöneliktir. Ana sınıfı/anaokulu öğrencilerine (5-6 yaş) ve ilköğretimin 1. sınıfına yeni başlayan öğrencilere (7 yaş) uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerin bilişsel ve dil becerilerinin gelişim süreci erken yaştan itibaren takibe alınmakta, ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilmekte, ilköğretimdeki akademik başarıları hakkında öngörüde bulunulmakta ve okul başarılarını arttırmaya yönelik öneriler geliştirilmektedir.

ÖİS'in Öğrenci Akademik Gelişim İzleme Sistemi (A-ÖİS) modülü, ilköğretim öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) temel alanlarda hazırladığı öğretim programlarının kazanımlarına ne derecede ulaştıklarını izlemekte ve öğrencilerin güçlü ya da gelişmeye ihtiyaç duydukları üst düzey düşünme becerilerini belirlemektedir.

ÖİS'in üçüncü modülü olan Öğrenci Sosyal Gelişim Programı (ÖSGP), öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkili olduğu bilinen bazı sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlerin değerlendirilmesini içermektedir. Genel olarak Öğrenci-Okul Özellikleri, Öğretim Programlarının Uygulanması ve Okul Dışı Etmenler gibi üç ana boyutta ele alınan ÖSGP, özellikle öğretmenlere öğrencilerini sosyal ve bununla ilişkili olarak akademik açıdan daha ileriye götürmeleri anlamında geri bildirim sağlamaktadır.

ÖİS uygulamalarında kapsanan alan ve alt alanlarla ilgili detaylı bilgiye"Kapsanan Alan ve Alt Alanlar" sayfasından ulaşabilirsiniz.
(The underlined words will have link to "Kapsanan Alan ve Alt Alanlar".
BG ve A-ÖİS uygulamaları, bir eğitim- öğretim yılı içinde Ekim-Kasım ve Mart-Nisan ayları içinde olmak üzere iki defa yapılmakta ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her bir uygulama bir ders saati bir oturum olmak üzere toplam üç oturumdan oluşmaktadır. ÖSGP uygulamaları ise bir eğitim - öğretim yılı içinde Nisan-Mayıs ayları içerisinde bir kez yapılmaktadır.

ÖİS uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye "Uygulamalar" sayfasından ulaşabilirsiniz.

Raporlar
BG uygulamaları sonucunda BG Öğrenci Raporları, BG Sınıf Raporları, BG Okul Raporları ve raporların okunmasında yararlanılacak BG Uygulama Kılavuzu verilmektedir.

A-ÖİS uygulamaları sonucunda A-ÖİS Öğrenci Raporu, A-ÖİS Sınıf Raporu, A-ÖİS Okul Raporu ve raporlardaki puanları yorumlamak amacıyla Konu Alanı Yeterlik Düzeyleri verilmektedir. Ayrıca öğrencinin yıllar içindeki gelişimlerinin takip edilebildiği A-ÖİS Gelişim Raporu da süreç içinde verilmektedir.

ÖSGP uygulamaları sonucunda öğrencilerin akademik başarısını etkileyen sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlere yönelik raporlar da sunulmaktadır.

ÖİS raporları hakkında detaylı bilgiye "Raporlar" sayfasından ulaşabilirsiniz.

 
 
 
TTNET VİTAMİN UYGULAMASI

TTNET Vitamin İlköğretim öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış, internet üzerinden ulaşılan okul eğitimine destek bir eğitim hizmetidir. TTNET Vitamin İlköğretim, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programıyla uyumludur. Bu öğrenme ortamı, öğrencinin bireysel farklılıkları ve değişik öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, hareketli ve görsel uygulamalarla sunulur.
• TTNET Vitamin İlköğretim, ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik, fen ve teknoloji, Türkçe ve sosyal bilgiler derslerini kapsar.
• Gerek evde gerekse okulda kullanılabilir. İstenilen an istenilen yerde kullanım kolaylığı sunar.
• İçeriği, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretim programıyla uyumludur.
• Sesli ve görsel konu anlatımlarından oluşan TTNET Vitamin İlköğretim’de 3600’ü aşkın interaktif etkinlik, canlandırma ve deney bulunur. Üç boyutlu eğitsel nesneler ile öğrencinin öğrenme dünyasına daha etkili ulaşılır.
• Sunduğu çözümlü örnekler, tarama testleri, değerlendirme soruları, Seviye Belirleme Sınavları gibi ölçme ve değerlendirme araçları, öğrencinin seviyesini tespit etmesinde ve eksiklerini gidermesinde önemli rol oynar.
• Oyunlar, ek kaynaklar ve haritalar gibi pek çok eğitsel araçlar sunar.
• Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve değişik öğrenme düzeylerini göz önünde bulundurur.
• Çoklu zeka kuramı uygulanarak öğrencinin baskın zekasının yanı sıra çok baskın olmayan zekalarının da geliştirilmesi sağlanır.

• Öğrenci odaklıdır, öğrencinin artılarını güçlendirirken zayıf yönlerinin giderilmesi için olanaklar sunar.
• TTNET Vitamin İlköğretim’de her kullanıcı tüm sınıfların ders içeriğine ulaşabilir.
• Online bir ürün olduğu için içeriği devamlı güncellenmekte ve zenginleştirilmektedir.

• 1 yıllık üyelik yalnızca bir öğretim yılını değil, 12 ay/365 günü kapsar.
• TTNET Vitamin İlköğretim’de dersler, yeni öğretim programının öngördüğü şekilde sarmal yapıdadır.
• Türk Telekom’un iştiraki olan Sebit tarafından Türkiye’de üretilen ve geliştirilen TTNET Vitamin İlköğretim, güçlü bir kurumsal yapının ürünüdür.
• TTNET Vitamin İlköğretim’i hazırlayan ekibi uzman öğretmenler, editörler, grafik tasarımcıları, eğitim uzmanları, yazılım ve uygulama programcıları oluşturur.

 
 
KDU - HAZIR BULUNUŞLUK
KDU Nedir?
Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilen, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler göz önüne alınarak değerlendirilmesini amaçlayan, ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik, basılı bir uygulamadır.

KDU'nun Önemi
KDU'nun odak noktası, öğretim sürecinde öğrenci gelişimini takip etmektir. Öğrenci gelişiminin takip edilmesi ise öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını, sonraki yıllarda hangi alanlarda başarılı olabileceklerini anlamalarını ya da istedikleri alanlarda daha başarılı olabilmeleri için nasıl bir yön izlemeleri gerektiği hakkında bilgi edinmelerini sağlar.
KDU'da akademik gelişimleri takip edilirken öğrenciler, puanlamaya ve sıralamaya tabi tutulmazlar. Bu uygulama ile bilgi ve becerilere hangi bilişsel düzeyde sahip olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, derslere ait yeterlik düzeyleri tanımlanmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, yeterlik düzeyleri ile ilgili daha bütünsel bir değerlendirmeye sahip olacak, bu da öğrencilerin bilişsel alandaki gelişimlerine daha fazla katkı sağlayacaktır.
KDU'yu yapılandıran bu bilgilerin oluşturulmasında, ölçme ve değerlendirme alanının güçlü bir kuramı olan Madde Tepki Kuramı temel alınmaktadır.
KDU Sonuçlarından Kimler Nasıl Faydalanır?
Kazanım Değerlendirme Uygulaması sonucunda,

Öğrenciler için;
• Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik düzeyleri belirlenecek,
• Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci profilleri oluşturulacak,
• Süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.)

Öğretmenler için;
• Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek,
• Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilecek,
• Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilecek,
• Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenecek,
• Öğrencilerin süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.)

Yöneticiler için;
• Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek,
• Okul geneli başarı dağılımı oluşturulacak,
• Okul genelinde öğrencilerin yeterlik düzeyi dağılımları üretilecek,
• Okul genelinin süreç içindeki gelişimi, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.)
 
ÜÇ DİLLİ ÖĞRETİM
Okulumuzda müfredat dilimiz Türkçe ile birlikte İngilizce ve Almanca yabancı dil derslerinin de öğretimi ile üç dilli öğretim programı uygulanmaktadır. Bu öğretim tipi bireylerde yüksek düzeyde dil becerisi geliştirdiği kadar, aynı zamanda yüksek oranda zihinsel beceri de geliştirmekte, öğrencilerin bilişsel olarak anlam geliştirme becerilerini de yüceltmektedir. Okulumuzda yabancı dil öğretimi bireyin dili sesbilgisi ve kavramsal olarak doğru bir biçimde özümseyebilmesi için beyin yapısının en uygun olduğu ve dünyadaki tüm dilbilimcilerin öngördüğü çağ olan anasınıfında başlamaktadır. Anasınıfında haftada 5 saat İngilizce ve 5 saat Almanca olarak toplam 10 saat yabancı dil dersi uygulanırken, ilkokul ve ortaokulda İngilizce haftada 10 saat, ülkemizde 2 saatlik ders olarak uygulanan Almanca ise istisnai olarak okulumuzda haftada 5 saat olarak uygulanmaktadır.
Okul olarak çalıştığımız Amerikan kitap firması Pearson Longman ve Alman kitap firması Langenscheidt tarafından öğrenciler ve öğretmenler için geliştirilmiş interaktif ders kitabı yazılımlarını sınıflarımızda akıllı tahtalarımızda kullanmaktayız. Bu yazılımlar aynı zamanda bilgisayar ve ipad vb. ürünlerde yazılım olarak kullanıldığı üzere öğrencilerimiz ile de paylaşılabilmektedir. Kullandığımız eğitsel yazılımlar İngilizce ve Almanca dillerini öğretirken yabancı dil öğretiminde vazgeçilmez teknikler olan NLP VE VAKOG "çoklu duyusal giriş" tekniğini, çoklu zeka çeşitlerine hitap eden teknikleri, yabancı dil dört yetenek öğretimi olarak adı geçen uygulama eğitim tekniklerini, öğrenci merkezli eğitim tekniğini, yaratıcılık tekniğini, anımsatıcı teknikleri ve öğretimdeki kavrama durumları tekniklerini uygulamamıza olanak tanımaktadır. Bununla beraber İngilizce dil dersi çalışmalarında haftada 2 ders saati 3.sınıftan itibaren Cambridge Üniversitesi'nin dil becerileri için geliştirdiği kitaplar kullanılarak dört yetenek öğretimi dersleri uygulanmaktadır. Almanca dil dersinde ise haftada 1 ders saati Goethe Enstitüsü'nün geliştirdiği kitaplar kullanılarak dil becerilerini geliştirmek üzere dört yetenek öğretimi dersleri uygulanmaktadır.

Kullandığımız İngilizce ve Almanca kitaplar Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına bağlı bulunmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimiz ilköğretimden uluslararası üst dil yeterlik düzeylerinde mezun olmaktadırlar.
Yabancı dil dersleri aynı zamanda öğrenilen yabancı dilin kültür biçimini de öğrenmek ve bireyin ulusal değerleri içerisinde evrensel değerleri birleştirerek dünya kültürünü de benimsemesi olan bir kültürlenme sürecidir. Bu kültürlenme süreci doğrultusunda Konyaaltı Koleji olarak süregelen üç dilli öğretim programımızdaki en önemli amacımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî memleketlerin seviyesine çıkaracağız." sözünde belirttiği üzere, tabi olduğu çok dilli öğretim sayesinde, gelecek yaşantısında uluslararası konumlarda birey olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni modern bir biçimde temsil edebilecek ve dünya ülkeleri arasında en üst sıralara yükselterek muhafaza edebilecek nitelikli ve dünya kültürüne sahip insan modeli yetiştirmek olmuştur.

 
HIZLI VE ETKİN OKUMA SAATİ E-DOY ÇALIŞMASI( ETKİN DİNLEME-OKUMA-YAZMA ÇALIŞMASI)
 
Günümüzde çocuklarımıza öğrenme yollarının en etkilisinin okuma olduğunu öğretmemiz gerekir.Yaşam deneyiminin artması, düşüncenin, bilincin gelişmesi, duyguların sezgilerin güçlenmesinin okumaya bağlı olduğunu kavratmalıyız.
İlköğretim çağından itibaren, okur yazarlığın yanında iyi bir okur olmanın yollarını göstermeliyiz. Onlara okuma sevgisini aşılamalı, okumadan haz duymalarını sağlamalıyız.Bunun için neyi, ne zaman okuyacaklarını, okuma yol ve yöntemlerini öğretmeliyiz.
Bu amaçla okulumuzda kurulduğumuz 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılından beri  okuma çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin araştırıcı sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi içselleştirip yeni bilgiler üretebilen üst düzey muhakeme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek amacımız olmuştur. Bu doğrultuda mevcut okuma saatlerimiz 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında Özel Bilkent İlköğretim Okulunda Hızlı Etkin Okuma Uzmanı olarak görev yapan Hanife Karaarslan ile yapılan görüşmeler ve uygulanan seminerlerin ardından Hızlı Etkin Okuma Saatlerine dönüştürülmüş okuma ile ilgili gelişen  teknikler dahilinde çalışmalarla öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesi desteklenmiştir.
Bununla beraber 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında üyesi olduğumuz PISA’nın(Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) bilim kurulu üyesi Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi ile yürüttüğümüz program dahilinde Hızlı Etkin Okuma saatlerimizi de geliştirerek yaptığımız E-DOY ( Etkin Dinleme Okuma Yazma ) çalışmaları dahilinde öğrencilerimiz haftanın bir günü dinlediğini anlama çalışmaları dahilinde bir sefere mahsus olmak üzere dinledikleri metini yazarak anlık süreç içerisinde konsantrasyon ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanmış, diğer gün okuduğunu anlama çalışmaları kapsamında hızlı etkin okuma teknikleri dahilinde okuduğu kitap hakkında o gün okuduğu bölüm kapsamında anladıklarını yazı defterlerine özgün ifadeleri ve yorumlarıyla yazmaları sağlanarak hem okuduğunu anlama hem de yazma becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.
 
İNTERAKTİF BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Teknolojinin günümüz bilgi toplumunun vazgeçilmez bir gerekçesi olması sebebiyle Konyaaltı Koleji olarak öğrencilerimizin bilişim ile etkileşim içinde olması gerekçesinin bilincindeyiz. İnteraktif bilgisayar laboratuarımızda Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi'nin değerlendirmelerini ve TTNET Vitamin Uygulamasının online deneme sınavlarını uygulamaktayız. Bununla beraber öğrencilerimize sınıf mevcutlarına oranla 24 kişi bazında sunduğumuz laboratuarda öğrencilerimize çeşitli yazılım uygulamalarını interaktif tahtada uygulayıp onların kişisel bilgisayarlarında çalışarak, bilgisayar becerilerini de geliştirme fırsatı sunmaktayız.

 
İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuar kullanım sıklığı arttıkça akademik başarı artmaktadır.
Fen ve Teknoloji derslerinde;

 • Basit deneyleri sınıfta ve laboratuarda bireysel veya grup olarak yaptırmak
 • Öğretmenin sınıfta deney yapması
 • Deney filmleri izlemek
 • Fen kavramları ile basit gözlemler yapıp gözlemleri sistematik olarak kayıt etmek gerekmektedir.

Bu bağlamda 4.sınıftan itibaren dersliklerde interaktif tahtalarla TTNET Vitamin Programı kullanılarak Fen ve Teknoloji dersi deneysel olarak işlenir ve İnteraktif İlköğretim Fen ve Teknoloji Laboratuarında 4.sınıftan itibaren deney ve gözleme dayalı çalışmalar yaptırılarak Fen Dersinin en önemli etkeni olan Deney Tasarlama Becerisinin Düşünme Süreçlerini geliştirmeleri sağlanır.
Bu sayede öğrencilerimiz;

 • Gözlem yapma
 • Hipotez kurma
 • Hipotezin test edilebilirliği
 • Deneysel düzeneği kurma
 • Deneysel düzenekte değişkenleri kontrol etme
 • Verilerin doğruluğunu test etme
 • Sonuca ulaşma
kazanımlarını edinerek Fen ve Teknoloji dersinde üst düzey düşünme becerisine sahip bireyler olarak öğrenim görürler.
 
GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJİ - TASARIM DERSİ
Okul Atölyemiz öğrencilerimizin resim çalışmalarını profesyonel bir ortamda geliştirmelerini sağlamak üzere öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde bireysel bazda çalışabilmelerine olanak sağlayacak resim masalarıyla düzenlenmiştir.
Öğrenciler bireysel resim masalarını çalışmak istedikleri biçime göre düzenleyip, klasik müzik eşliğinde Görsel Sanatlar dersini işlemektedirler.
Bununla beraber öğlen aralarında öğrencilerimizin resim yeteneklerini geliştirecek kurslar düzenlenerek, bütün okul öğrencilerinin yanı sıra resim alanında özel yeteneğe sahip çocuklarımızın becerileri geliştirilmektedir ve istekleri doğrultusunda Güzel Sanatlar Lisesi’ne yönlendirilmektedir.
 
MÜZİK DERSİ
Öğrencilerimiz okulumuzda mevcut bulunan Müzik Odamızda interaktif müzik tahtası aracılığıyla tahta üzerine yazılan notalara dokunarak seslerini tanımlama ve bu sayede akademik anlamda solfej yapma fırsatı bulurlar. Müzik öğretmeninin piyano eşliğinde işlediği

derslere öğrencilerimiz flüt ve melodikalarıyla eşlik ederek nota bilgileri geliştirilir. Bu doğrultudan hareketle amacımız akademik bir nota eğitimi alan öğrencilerimizi muhakkak suretle bir enstrüman çalmaya yöneltmek ve müziği kültürel bir olgu olarak benimsemelerini sağlamaktır.

Bununla beraber müzik alanında özel yeteneği olan öğrencilerimizle öğlen arası kurslarında yaptığımız çalışmalar dahilinde yetenekli öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda konservatuar sınavlarına yönlendirilmektedir.
 
 
SPOR FAALİYETLERİMİZ
Sporsal faaliyetlerdeki amacımız; çocuklarımızın bu faaliyetler aracılığıyla onların sosyal bireyler olmalarını sağlamaktır. Bununla beraber onların spor yaparak rahatlamaları suretiyle diğer branş derlerine de motivasyonu ve konsantrasyonu gelişmiş biçimde katılmalarını sağlamaktır.
Beden Eğitimi bireyin fiziksel aktiviteler aracılığı ile psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreçtir. Beden Eğitimi bireyin sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol alabilmesinde büyük rol oynamaktadır.
Bizler de bu bilinçle çocuklarımızı bilinçli ve sağlıklı bireyler haline getirmek için 1. kademeden 2. ve 3. sınıfta çalıştırmaya başlayarak alt yapı oluşturuyoruz. Çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda kızlarımızı voleybol, erkek öğrencilerimizi de futbol branşı doğrultusunda yetiştiriyoruz. Çalışmalarımızı okul spor sahalarında haftada 2 saat gerçekleştiriyoruz. Voleybol ve futbol branşlarında hareketleri en basit şekilde, basamaklarla birer birer pekiştirerek gerçekleştiriyoruz.
Konyaaltı Koleji olarak, okul takım sporlarında Voleybol, Futbol, Basketbol ve Futsal branşlarında, bireysel spor olarak ise Masa Tenisi ve Badminton branşlarında yarışmalara katılıyoruz.
 
 
HALK DANSLARI ÇALIŞMALARIMIZ
Türk halk dansları eğitimi fiziksel aktivitesi ve müzik bütünlüğü ile öğrencinin bedensel ve zihinsel gelişimine yadsınmayacak katkılar sağlar. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif özellikleri ile de eğitim sürecinde çok etkin bir rol oynar. Halk dansları bireyin çözümleme yeteneğini geliştirir. Çözümleme yeteneği; kinestetik algılama, dokunarak algılama, görerek algılama, duyarak algılama ve statik-dinamik çözümlemeden oluşur. Koordinasyonda ki amaç hareket becerisi, sürat ve çevikliğin geliştirilmesidir.
Okulumuzda yapılmakta olan Türk halk oyunları dersleri ana sınıfı, 1. sınıf ve 2. sınıflara Kafkas türünde oyunlar, 3. 4. ve 5. sınıflara teke yöresi türünde oyunlar, 6.7.ve 8. sınıflara zeybek türünde oyunlar öğretilmektedir; ders içerikleri ve zorluk dereceleri yaş gruplarına göre uyarlanarak yürütülmektedir.
 
DANS ÇALIŞMALARIMIZ
Öğrencilerimizi ulusal değerlerinin içerisinde evrensel değerleri birleştirmiş dünya görüşüne hakim kültür seviyesi yüksek bireyler yetiştirmek üzere anasınıfından itibaren Rock, Pop, Latin, Tango vb. dans türlerinde öğrencilerimiz profesyonel eğitmenlerce yetiştirilmektedir.
 
SATRANÇ DERSİ
 
Satranç zihinsel beceri geliştiren bir ders olarak küçük yaşlardan başlayarak bir bireyin ömrünün sonuna kadar oynayabileceği bir etkinliktir.Satranç bir muhakeme ve düşünce oyunudur. Bireyi düşünmeye sevk eder, özgüven duygusunu geliştirir, zekasını kullanmasını öğretir.
Satranç bireylerde odaklanma, görselleştirme, ileriyi düşünme, muhakeme yeteneği, soyut düşünme, planlama, analiz etme, eş zamanlı çoklu düşünme becerilerini geliştirir.
Bir eğitim ve öğretim yöntemi olarak satrancın getirisi çocukların zekâlarını harekete geçirmesi ve eğlenirken bahse değer becerileri geliştirmelerine yardımcı olmasıdır. Okulumuzda satranç anasınıfından başlanarak 1-2-3-4-5.sınıflarda serbest zaman etkinliği olarak uygulanır.
 
©2009 Konyaaltı Koleji
Tüm hakları saklıdır
Özel Müzeyyen Çelebioğlu İlköğretim Kurumu Altınkum Mahallesi 425 Sokak No:15 Tel: 0 242. 229 23 44 - 45 Fax: 0 242. 229 15 19